Item Infomation


Title: Bài tập thuỷ lực
Authors: Hoàng, Văn Quý
Nguyễn, Cảnh Cầm
Participants: Sách dùng trong câc trường Đại học kỹ thuật
Issue Date: 1979
Publisher: Đại học và trung học chuyên nghiệp
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/162
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật tài nguyên nước - Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

231

VIEWS & DOWNLOAD

79

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5773.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,64 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.