Item Infomation


Title: Thủy văn sinh thái - các nguyên tắc cơ bản và ứng dụng : Bài giảng cao học
Authors: Nguyễn, Văn Sỹ
Lê, Đình Thành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học thủy lợi
Abstract: Giới thiệu các kiến thức về thủy văn sinh thái, sự đa dạng sinh học ở Việt nam và các hệ sinh thái điển hình.. ứng dụng thủy văn sinh thái trong quản lí tài nguyên nước và phòng tránh thiên tai và phát triển đô thị.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/168
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

89

VIEWS & DOWNLOAD

11

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21939.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,34 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về



    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.