Item Infomation


Title: Định mức kỹ thuật và đơn giá - Dự toán trong xây dựng
Authors: Nguyễn, Trọng Hoan
Issue Date: 2002
Publisher: Nông nghiệp
Abstract: Giới thiệu các khái niệm cơ bản và nội dung định mức kĩ thuật trong xây dựng. Phương pháp lập đơn giá, lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng cơ bản và giá cả dự toán vật liệu xây dựng
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/206
Appears in Collections:Sách
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56.pdf
      Restricted Access
    • Size : 996,48 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.