Item Infomation


Title: Giáo trình hải dương học
Authors: Nguyễn, Văn Lai
Participants: Trường đại học Thuỷ lợi
Issue Date: 2006
Publisher: Xây dựng
Description: Đầu trang tên sách ghi: Trường đại học Thuỷ lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/220
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

67

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1041.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4.26 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.