Item Infomation


Title: Tiêu chuẩn Việt Nam kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công . TCVN 4116 - 85.
Issue Date: 1985
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/2505
Appears in Collections:Tiêu chuẩn quy phạm
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7922.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,63 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.