Item Infomation


Title: Tiêu chuẩn thiết kế - Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy : 22TCN 222-95
Issue Date: 1995
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/2513
Appears in Collections:Tiêu chuẩn quy phạm
ABSTRACTS VIEWS

80

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24511.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,94 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.