Item Infomation


Title: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp :Dành cho học viên cao học
Authors: Nguyễn, Thế Hoà
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Chương IV: Quản lý cơ cấu tổ chức và văn hóa
Description: Bài giảng dành cho học viên cao học do TS. Nguyễn Thế Hoà thực hiện
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/578
Appears in Collections:BG - Trước năm 2016
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15290.pdf
      Restricted Access
    • Size : 884,33 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.