Item Infomation


Title: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp :Dành cho học viên cao học
Authors: Nguyễn,Thế Hoà
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Chương II: Hoạt động quản trị doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu; Chương III: Hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp
Description: Bài giảng dành cho học viên cao học do TS. Nguyễn Thế Hoà thực hiện
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/579
Appears in Collections:BG - Trước năm 2016
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15288.pdf
      Restricted Access
    • Size : 702,88 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.