Item Infomation


Title: Bài giảng Địa chất công trình và Môi trường.
Authors: Bộ môn Địa Kỹ thuật -Đại học Thuỷ Lợi
Issue Date: 2008
Description: Dùng cho sinh viên các ngành Kỹ thuật công trình và Công nghệ kỹ thuật xây dựng
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/761
Source: http://catalog.tlu.edu.vn/exlibris/aleph/u22_2/alephe/www_f_eng/icon/ebook/lecturenote/14742.pdf
Appears in Collections:Bài giảng
ABSTRACTS VIEWS

85

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14742.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,89 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.