Item Infomation


Title: Phần mềm trực tuyến đánh giá hiện trạng sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
Authors: Hứa Thị Toàn
Participants: Nguyễn Sơn Hải
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên), Số 9, tr.117-120
Abstract: Trong bài báo này, nhóm tác giả đã xây dựng một phần mềm online, thông qua việc xây dựng các mẫu khảo sát trực tuyến nhằm lấy ý kiến của cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên về chương trình đào tạo và công việc hiện tại của sinh vien, từ đó thống kê, phân tích kết quả khảo sát về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp và các ý kiến về chương trình đào tạo của nhà trường theo ngành học. Kết quả khảo sát giúp nhà trường xây dựng mục tiêu đào tạo phù hợp, làm cơ sở xác định chỉ tiêu đào tạo cho từng ngành, qua đó tư vấn cho người học trong việc chọn ngành nghề (ngay trong quá trình học ở phổ thông). Kết quả khảo sát cũng giúp các bộ môn tham khảo, điều chỉnh chương trình, phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với nhu cầu xã hội.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8366
ISSN: 1859-2171
Appears in Collections:Tài liệu hỗ trợ nghiên cứu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

208

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8366.pdf
      Restricted Access
    • Size : 235,28 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.