Item Infomation


Title: Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn Trung Việt
Participants: Trần Thanh Tùng
Lê Xuân Khâm
Thân Văn Văn
Thiều Quang Tuấn
Thân Văn Văn
Nguyễn Xuân Tính
Nguyễn Văn Thìn
Lê Thanh Bình
Đinh Văn Ưu
Lương Phương Hậu
Hồ Sỹ Tâm
Nguyễn Thị Hải Lý
Dương Công Điển
Lê Hải Trung
Nguyễn Văn Bình
Nguyễn Việt Đức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Báo cáo đánh giá nội dung hợp tác quốc tế trong nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Pháp)
Abstract: Báo cáo trình bày kết quả khảo sát và mô tả các quá trình thủy động lực cơ bản theo các hiện tượng bờ bãi có quy mô thời gian khác nhau; Phân tích các quy luật biến động các trường thủy động lực và bùn cát cho phép đánh giá quy luật biến đổi bờ bãi hướng tới đề xuất các định hướng bảo vệ và phát triển bền vững; Một số ý tưởng về giải pháp công trình và phi công trình nhằm làm giảm suy thoái bờ biển phía Nam vịnh Nha Trang và tái tạo lại bãi khu vực phía Bắc vịnh Nha Trang.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8440
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

176

VIEWS & DOWNLOAD

31

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8440.pdf
      Restricted Access
    • Size : 131,97 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.