Item Infomation


Title: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4117 : 1985 Đường sắt khổ 1435MM - Tiêu chuẩn thiết kế: Railway gauge 1435mm - Design standard
Issue Date: 1985
Abstract: Tiêu chuẩn này áp dụng đến thiết kế mới, thiết kế mở rộng và cải tạo đường sắt khổ 1435 mm.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8441
Appears in Collections:Tiêu chuẩn quy phạm
ABSTRACTS VIEWS

116

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8441.pdf
      Restricted Access
    • Size : 894,59 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.