Item Infomation


Title: Nguyên lý thuỷ văn
Authors: Lê, Văn Nghinh
Issue Date: 2000
Publisher: Nông nghiệp
Abstract: Đặc điểm các đặc trưng thuỷ văn. Sự phân bố và tuần hoàn nước trên trái đất. Dòng chảy và các nhân tố ảnh hưởng, phương trình cân bằng nước. Sự hình thành lưới thuỷ văn và các hệ thống sông, lưu vực sông. Các quá trình hình thành dòng chảy trên lưu vực. Phân tích tính toán
Description: ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn tính toán Thuỷ văn
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/85
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật tài nguyên nước - Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

78

VIEWS & DOWNLOAD

21

Files in This Item:
Thumbnail
  • 925.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,15 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.