Item Infomation


Title: Bài giảng Quy hoạch đô thị
Authors: Đào Thị Huệ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Bài giảng gồm 2 phần: Phần I: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị; Phần II: Thiết kế quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8824
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

155

VIEWS & DOWNLOAD

32

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8824.pdf
      Restricted Access
    • Size : 19,39 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.