Item Infomation


Title: Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi
Authors: Trần Quốc Lập
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Yêu cầu tưới và chế độ tưới cho các loại cây trồng; Chương 3: Xác định nhu cầu nước của vùng quy hoạch; Chương 4: Yêu cầu tiêu nước và chế độ tiêu nước cho vùng quy hoạch; Chương 5: Bố trí hệ thống thủy lợi; Chương 6: Khảo sát và quy hoạch thủy lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9125
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

208

VIEWS & DOWNLOAD

99

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9125.pdf
      Restricted Access
    • Size : 17,86 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.