Item Infomation


Title: Giải pháp quản trị kỹ thuật tại công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị
Authors: Nguyễn Sinh Công
Participants: Đồng Kim Hạnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 66 (9/2019), tr.21-28
Abstract: Quản trị kỹ thuật là việc thực hiện đồng bộ các chức năng về lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai và thu thập kết quả từ các yếu tố đầu vào là loại công trình, nguồn lực sử dụng và khả năng tài chính của doanh nghiệp xây dựng, ngoài ra còn là quá trình phân tích ảnh hưởng công trình, chức năng nhiệm vụ công trình và hoạch định phương pháp điều hành kỹ thuật hợp lý và đạt hiệu quả cao của nhà quản lý kỹ thuật. Thông qua phân tích thực trạng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty IMC Quảng Trị để làm rõ công tác quản trị kỹ thuật trong các công ty khai thác công trình thủy lợi và giải pháp để tăng cường công tác quản trị về mục tiêu quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9183
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:Bài báo
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9183.pdf
      Restricted Access
    • Size : 295,94 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.