Item Infomation


Title: Phương pháp xử lý mây và bóng mây theo thời gian cho ảnh Landsat 5/8 trên nền Google Earth Engine
Authors: Phạm Văn Chiến
Participants: Nguyễn Văn Giang
Lê Vũ Việt Phong
Trần Anh Phương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 67 (12/2019), tr.23-31
Abstract: Trong bài báo này, phương pháp xử lý mây và bóng mây theo thời gian bao gồm ba bước chính: (i) hiệu chỉnh hệ số bức xạ, (ii) xác định và nhận diện các pixels có mây và bóng mây, (iii) khôi phục lại các pixels có mây và bóng mây sử dụng dữ liệu từ ảnh tham khảo) đã được thực hiện trên nền tảng của Google Earth Engine sử dụng ngôn ngữ lập trình Java Script, và sau đó nó được áp dụng để loại bỏ mây và bóng mây trong 35 ảnh Landsat 5/8 (với tỷ lệ che phủ của mây và bóng mây nhỏ hơn 10%) được thu thập từ năm 1984 đến 2018. Kết quả thể hiện rằng phương pháp xử lý mây và bóng mây theo thời gian đã được xây dựng và áp dụng thành công cho tập ảnh Landsat 5/8 đã lựa chọn. Đồng thời, một cải tiến lớn về khả năng tính toán so với việc sử dụng các phần mềm truyền thống như ENVI và một tiềm năng lớn để xử lý ảnh vệ tinh với tỷ lệ không gian rộng lớn cũng đã được thể hiện. Hơn nữa, sử dụng nền tảng GEE còn cho phép tận dụng tất cả các ảnh vệ tinh để xem xét sự phân bố theo không gian và sự thay đổi theo thời gian của các yếu tố quan tâm liên quan.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9206
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:2019
ABSTRACTS VIEWS

155

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9206.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,99 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.