Item Infomation


Title: Bài giảng Nhập môn kỹ thuật ngành Thuỷ văn và Tài nguyên nước
Authors: Ngô Lê An
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: Các khái niệm chung; Các kiến thức cơ bản về thuỷ văn học; Thuỷ văn học trong Quản lý tài nguyên nước; Thuỷ văn học trong Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; Các kỹ năng cần thiết của một kỹ sư thuỷ văn Cơ hội nghề nghiệp ngành Thuỷ văn học
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9218
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

141

VIEWS & DOWNLOAD

45

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9218.pdf
      Restricted Access
    • Size : 19,74 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.