Item Infomation


Title: Ứng dụng mô hình phân bố vận tốc theo phương ngang và quan hệ mực nước - lưu lượng để tính toán lưu lượng dòng chảy sông lô tại Trạm thủy văn Vĩnh Tuy, tỉnh Hà Giang
Authors: Phạm Văn Chiến
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 68 (3/2020), tr. 113-119
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả tính toán lưu lượng dòng chảy ngày lưu vực sông Lô tính đến trạm thủy văn Vĩnh Tuy, tỉnh Hà Giang sử dụng mô hình phân bố vận tốc theo phương ngang và quan hệ mực nước - lưu lượng. Chuỗi số liệu dòng chảy ngày thời kỳ 2012–2018 được sử dụng để xác định các hệ số của đường quan hệ và giá trị thích hợp của thông số mô hình. Kết quả thể hiện rằng hai phương pháp thể hiện rất tốt giá trị thực đo. Sai số căn quân phương, sai số tuyệt đối trung bình của lưu lượng bằng 10% biên độ lưu lượng ghi nhận tại trạm, hệ số tương quan và Nash-Sufficient lớn hơn 0.78. Sau đó, hai phương pháp được sử dụng để khôi phục lưu lượng dòng chảy từ năm 1972 đến 2012. Các kết quả khôi phục sẽ là nguồn dữ liệu hữu ích cho các nghiên cứu khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước và đánh giá sự biến động của dòng chảy trên lưu vực sông dưới ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và nhân tạo.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9322
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:2020
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9322.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.