Item Infomation


Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sửa chữa hệ thống quan trắc của đập đá đổ bản mặt bê tông Cửa Đạt - Thanh Hóa
Authors: Trần Văn Toản
Participants: Vũ Thế Minh Ngọc
Nguyễn Cảnh Thái
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 69 (6/2020), tr. 141-146
Abstract: Hồ chứa nước Cửa Đạt là công trình quan trọng đặc biệt cấp quốc gia đã được xây dựng trên thượng nguồn sông Chu từ năm 2005 và hoàn thành vào năm 2010. Đập chính ngăn dòng sông Chu là đập đá đổ có mái thượng lưu bằng bản mặt bằng bê tông (Concrete Face Rockfill Dam – CFRD). Đây là công trình được đắp đập bằng đá đổ đầm nén và phủ lớp bê tông bản mặt để chống thấm nên việc theo dõi lún thân đập, các biến động trên, dưới bản mặt đập và mức độ thấm qua thân đập được theo dõi sát sao. Tùy thuộc vào từng kết cấu, từng vị trí của các cấu kiện công trình thủy công mà tư vấn thiết kế (TVTK) đã chỉ định sử dụng chủng loại thiết bị quan trắc để có thể quan trắc được các dữ liệu về biến dạng, chuyển vị, áp lực nước, nhiệt độ, áp lực theo độ sâu hay lưu lượng thấm,… Chính vì thế, sau 10 năm đi vào vận hành thì việc đánh giá hiện trạng của hệ thống quan trắc đập là việc hết sức cần thiết để từ đó đưa ra các giải pháp bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị đã hư hỏng hoặc nâng cấp hệ thống quan trắc để đảm bảo vận hành, khai thác công trình an toàn.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9410
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:2020
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9410.pdf
      Restricted Access
    • Size : 817,99 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.