Item Infomation


Title: TCVN 6081-1995: BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN - NGUYÊN TẮC CHUNG
Authors: Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn – Bộ Xây dựng
Issue Date: 1995
Publisher: Bộ Khoa học và Công nghệ
Abstract: Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc chung cho việc thể hiện mặt cắt và mặt nhìn trên các bản vẽ nhà và công trình dân dụng.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9438
Appears in Collections:Tiêu chuẩn quy phạm
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9438.pdf
      Restricted Access
    • Size : 282,09 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.