Browsing by Author Nguyễn Ngọc Thế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BB


  • Authors: Nguyễn Ngọc Thế;  Advisor: -;  Participants: Dương Công Điển; Trần Thanh Tùng; Nguyễn Trung Việt (2019)

  • Song song với sự phát triển của khoa học và công nghệ thì các phương pháp đo đạc quan trắc các tham số sóng biển cũng được áp dụng bằng nhiều nguyên lý và giải pháp công nghệ khác nhau. Nội dung bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ thiết bị camera kết hợp hệ thống cọc tiêu để quan trắc và tính toán các tham số sóng trong vùng sóng vỡ ven bờ tại khu vực biển Cửa Đại, Hội An trong đợt bão DOKSURI đổ bộ từ ngày 12 đến 15/9/2017. Trong nghiên cứu các tác giả đã xây dựng thành công quy trình từ thiết kế chế tạo, quan trắc đến xây dựng các chương trình phân tích, xử lý và trích xuất ra các tham số sóng. Kết quả của nghiên cứu sẽ có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực t...