Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 9555
 • SH


 • Authors: Hoàng, Văn Quý; Nguyễn, Cảnh Cầm;  Advisor: -;  Participants: - (1978)

 • -

 • SH


 • Authors: Hoàng, Văn Quý; Nguyễn, Cảnh Cầm;  Advisor: -;  Participants: Sách dùng trong câc trường Đại học kỹ thuật (1979)

 • -

 • QP


 • Authors: -;  Advisor: -;  Participants: - (1988)

 • Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế mở rộng hầm qua núi cho đường sắt khổ 1435 mm (đường đơn hoặc đường đôi) và đường ô tô có một hoặc nhiều làn xe từ cấp I và cấp IV. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế hầm xe điện ngầm, hầm qua sông, hầm dẫn nước, hầm đặt cáp điện cũng như những công trình ngầm khác (hầm làm ga đường sắt, hầm làm ga ra ô tô…)

 • QP


 • Authors: Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn;  Advisor: -;  Participants: - (1995)

 • Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về hệ thống kí hiệu và cách đặt kí hiệu cho các công trình, không gian bên trong, các bộ phận của công trình (ví dụ về tường và sàn nhà), các bộ phận cấu thành (ví dụ các đơn vị tường và cửa sổ). Các kí hiệu được dùng để xác định các đối tượng và chú thích trên các tài liệu thiết kế. Tiêu chuẩn này chủ yếu được áp dụng trong các giai đoạn thiết kế và thi công.

 • BB


 • Authors: Molden, David;  Advisor: -;  Participants: - (1997)

 • This paper presents a conceptual framework for water accounting and provides generic terminologies and procedures to describe the status of water resource use and consequences of water resources related actions. The framework applies to water resource use at three levels of analysis: a use level such as an irrigated field or household, a service level such as an irrigation or water supply system, and a water basin level that may include several uses. Water accounting terminology and performance indicators are developed and presented with examples at all the three levels. Concepts and terminologies presented are developed to be supportive in a number of activities including: identifica...

 • QP


 • Authors: Bộ Giao thông vận tải;  Advisor: -;  Participants: - (1998)

 • Quy trình này bao gồm các quy định về kiểm tra hiện trạng và xác định năng lực chịu tải của cầu trên đường ôtô (kết cấu nhịp thép, kết cấu nhịp bê tông cốt thép thường (BTCT), kết cấu nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực (DƯL) và mố trụ), đồng thời đánh giá được mức độ có thể khai thác đối với các bộ phận kết cấu đã kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho xe cộ và người qua cầu - gọi tắt là kiểm định cầu.

 • SH


 • Authors: Lê, Văn Nghinh;  Advisor: -;  Participants: - (2000)

 • Đặc điểm các đặc trưng thuỷ văn. Sự phân bố và tuần hoàn nước trên trái đất. Dòng chảy và các nhân tố ảnh hưởng, phương trình cân bằng nước. Sự hình thành lưới thuỷ văn và các hệ thống sông, lưu vực sông. Các quá trình hình thành dòng chảy trên lưu vực. Phân tích tính toán