Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 6901
 • SH


 • Authors: Hoàng, Văn Quý; Nguyễn, Cảnh Cầm;  Advisor: -;  Participants: - (1978)

 • -

 • SH


 • Authors: Hoàng, Văn Quý; Nguyễn, Cảnh Cầm;  Advisor: -;  Participants: Sách dùng trong câc trường Đại học kỹ thuật (1979)

 • -

 • QP


 • Authors: -;  Advisor: -;  Participants: - (1988)

 • Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế mở rộng hầm qua núi cho đường sắt khổ 1435 mm (đường đơn hoặc đường đôi) và đường ô tô có một hoặc nhiều làn xe từ cấp I và cấp IV. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế hầm xe điện ngầm, hầm qua sông, hầm dẫn nước, hầm đặt cáp điện cũng như những công trình ngầm khác (hầm làm ga đường sắt, hầm làm ga ra ô tô…)

 • QP


 • Authors: Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn;  Advisor: -;  Participants: - (1995)

 • Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về hệ thống kí hiệu và cách đặt kí hiệu cho các công trình, không gian bên trong, các bộ phận của công trình (ví dụ về tường và sàn nhà), các bộ phận cấu thành (ví dụ các đơn vị tường và cửa sổ). Các kí hiệu được dùng để xác định các đối tượng và chú thích trên các tài liệu thiết kế. Tiêu chuẩn này chủ yếu được áp dụng trong các giai đoạn thiết kế và thi công.