Browsing by Author Vũ Đức Toàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • LT


  • Authors: Vũ Đức Toàn;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

  • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Những vấn đề chung về ô nhiễm môi trường không khí; Chương 2: Các yếu tố khí tượng có liên quan đến sự khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển; Chương 3: Phát tán chất ô nhiễm trong khí quyển; Chương 4: Biện pháp kiểm soát môi trường không khí; Chương 5: Tiếng ồn và biện pháp chống ồn

  • SH


  • Authors: Vũ Đức Toàn;  Advisor: -;  Participants: Trần Thị Mai Hoa; Hà Thị Hiền; Đinh Thị Lan Phương (2019)

  • Hóa học môi trường không khí. Hóa học môi trường nước. Hóa học môi trường đất. Các vòng tuồn hoàn trong tự nhiên.

  • SH


  • Authors: Vũ Đức Toàn;  Advisor: -;  Participants: Hà Thị Hiền; Lê Minh Thành (2021)

  • Đánh giá mức độ ô nhiễm xảy ra trong môi trường, các nguồn thải, phương pháp lấy mẫu, cơ ở lý thuyết và phân tích mẫu trong môi trường; giúp hiểu biết về bản chất các nguồn gây ô nhiễm, định lượng sự tồn tại của các chất ô nhiễm trong không khí, nước, đất; tác hại của các chất nhiễm với đời sống con người