Browsing by Subject ABAQUS

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • BB


  • Authors: Vũ Quang Việt;  Advisor: -;  Participants: Phạm Thái Hoàn; Trương Việt Hùng (2020)

  • Bài báo nghiên cứu ứng xử của cấu kiện ống thép hai lớp nhồi bê tông (Concrete-Filled Double-Skin steel Tubes - CFDST) có hệ neo chống cắt chịu uốn thuần túy bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH). Mô hình 3D của cấu kiện CFDST có hệ neo chống cắt dạng đinh mũ được xây dựng và phân tích sử dụng phần mềm ABAQUS. Mô hình PTHH của cấu kiện CFDST được kiểm chứng bằng kết quả thí nghiệm. Kết quả kiểm chứng cho thấy mô hình được xây dựng mô phỏng chính xác sự làm việc chịu uốn của cấu kiện CFDST, từ đó ảnh hưởng của các tham số hình học bao gồm tỷ số độ mảnh của ống thép ngoài (Do/to), tỷ số độ mảnh của ống thép trong (Di/ti), và tỷ số giữa đường kính ống thép trong và ống thép ngoài (Di/...

  • BB


  • Authors: Truong, Viet Hung;  Advisor: -;  Participants: Papazafeiropoulosb, G.; Pham, Van Trung; Vu, Quang Viet (2019)

  • In the present paper, the effect of multiple longitudinal web stiffeners (up to four) located at their optimum location on the ultimate strength of steel plate girders subjected to predominant shear loading, and combined bending and shear loading is investigated by using nonlinear inelastic analysis. Three dimensional (3D) fnite element (FE) models of the steel plate girder are developed and analyzed by using ABAQUS commercial software. The accuracy of the FE models is validated by comparing their results with analogous experimental data. An extensive parametric analysis has been carried out to estimate the influence of specifc geometric parameters on the ultimate strength. It has b...

  • BB


  • Authors: Vũ Quang Việt;  Advisor: -;  Participants: Trương Việt Hùng; Phạm Thái Hoàn (2019)

  • Bài báo sử dụng phương pháp mô phỏng phần tử hữu hạn (PTHH) để nghiên cứu khả năng chịu uốn của cấu kiện ống tròn hai lớp thép nhồi bê tông (Concrete-Filled Double skin Steel Tubes-CFDST) có mối nối ở giữa dùng để liên kết các cấu kiện có kích thước lớn ngoài khả năng vận chuyển. Mô hình mô phỏng PTHH của thí nghiệm uốn 4 điểm trên cấu kiện CFDST có mối nối được xây dựng bằng phần mềm ABAQUS và được chứng minh là đúng bằng cách so sánh với thí nghiệm. Mô hình PTHH được dùng để đánh giá khả năng chịu uốn của cấu kiện CFDST có liên kết mối nối dưới sự thay đổi của cường độ thép ống cũng như cường độ chịu nén của bê tông nhồi trong ống. Từ đó, mối liên hệ giữa khả năng chịu uốn của...