Browsing by Subject EANN

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BB


  • Authors: Hoàng, Thanh Tùng; Vũ, Minh Cát;  Advisor: -;  Participants: - (2010)

  • Dự báo lũ trung hạn cho các lưu vực sông Miền Trung nói chung và cho lưu vực sông Cả nói riêng là vấn đề búc xúc hiện nay. Từ việc nghiên cứu tổng quan các phương pháp dự báo lũ trung hạn tiên tiến ở trong và ngoài nước, nghiên cứu đã lựa chọn các mô hình lai ghép giữa tất định và ngẫu nhiên như HEC-HMS lai ghép với ARIMA(p,d,q) và EANN (mô hình mạng nơ ron theo thuyết tiến hóa) lai ghép với ARIMA(p,d,q) để xây dựng phương án dự báo lũ trung hạn phù hợp cho lưu vực sông Cả. Việc lai ghép các mô hình trên cho phép tận dụng được những ưu điểm của các phương pháp dự báo trung hạn truyền thống với các phương pháp hiện đại. Kết quả áp dụng cho lưu vực sông Cả là khá tốt và hoàn toàn có thể...