Filter by collection

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 31-39 of 39 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
 • -


 • Authors: Bùi Quốc Lập;  Advisor: -;  Participants: Nguyễn Văn Thắng (2014)

 • Trang bị những kiến thức cơ bản, các cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc quản lý, bảo vệ chất lượng các nguồn nước; Ô nhiễm nước và các nguyên tắc kiểm soát; quản lý chất lượng nước mặt, nước ngầm; Giám sát đáng giá chất lượng nước và các công cụ mô hình trong quản lý chất lượng nước

 • LT


 • Authors: Bộ môn Thủy văn và biến đổi khí hậu;  Advisor: -;  Participants: - (2022)

 • Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý tổng hợp lưu vực sông và phương pháp tiếp cận ở Việt Nam.

 • LT


 • Authors: Hoàng Thanh Tùng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Quy hoạch và quản lý hệ thống TNN; Chương 3: Phân tích kinh tế; Chương 4: Mô hình và kỹ thuật phân tích hệ thống;

 • BB


 • Authors: Khoa Kinh tế và Quản lý;  Advisor: -;  Participants: - (2023)

 • Nội dung của bài giảng gồm 7 chương: 1. Nhập môn khoa học quản lý; 2. Nguyên tắc chức năng và phương pháp quản lý; 3. Lập kế hoạch (hoạch định); 4. Tổ chức; 5. Lãnh đạo; 6. Kiểm tra; 7. Thông tin quản lý và quyết định quản lý.