Filter by collection

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Phạm Thanh Hải;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Phần 2 của bài giảng bao gồm những nội dung sau: Các loại hình thiên tai chủ yếu và công tác phòng chống thiên tai ở Việt nam; Bão, lốc tố và vòi rồng; Lũ lụt; Hạn hán và Sa mạc hóa; Lũ quét, lũ bùn đá

 • LT


 • Authors: Phạm Thanh Hải;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Phần 1 của bài giảng gồm các nội dung sau đây: Giới thiệu về hiểm họa, rủi ro thiên tai và BĐKH; Quản lý rủi ro thiên tai; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai; Đánh giá rủi ro thiên tai; Biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Thích ứng Biến đổi khí hậu với giảm nhẹ rủi ro thiên tai; Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

 • previous
 • 1
 • next