Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Đào Thị Huệ;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Bài giảng bao gồm: Phần I: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị: Chương 1: giới thiệu về Đô thị, dân cư đô thị; quy hoạch xây dựng đô thị; Chương 2: Đô thị hóa; Lí luận về đô thị; Quá trình phát triển đô thị. Phần II: Thiết kế quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị: Chương 3: Thiết kế quy hoạch chung; Chương 4: Quy hoạch các khu chức năng

 • LT


 • Authors: Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Bài giảng gồm: Phần I: Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi, gồm các nội dung: Khái quát chung về quy hoạch hệ thống thuỷ lợi; Yêu cầu tưới và chế độ tưới cho các loại cây trồng; Chế độ tiêu và yêu cầu tiêu; Quy hoạch thủy lợi; Phần II: Quy hoạch giao thông đô thị, gồm các nội dung: Giao thông đô thị và quy hoạch mạng lưới đường đô thị.

 • previous
 • 1
 • next