Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Trần Quốc Lập;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Yêu cầu tưới và chế độ tưới cho các loại cây trồng; Chương 3: Xác định nhu cầu nước của vùng quy hoạch; Chương 4: Yêu cầu tiêu nước và chế độ tiêu nước cho vùng quy hoạch; Chương 5: Bố trí hệ thống thủy lợi; Chương 6: Khảo sát và quy hoạch thủy lợi

 • LT


 • Authors: Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Bài giảng gồm: Phần I: Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi, gồm các nội dung: Khái quát chung về quy hoạch hệ thống thuỷ lợi; Yêu cầu tưới và chế độ tưới cho các loại cây trồng; Chế độ tiêu và yêu cầu tiêu; Quy hoạch thủy lợi; Phần II: Quy hoạch giao thông đô thị, gồm các nội dung: Giao thông đô thị và quy hoạch mạng lưới đường đô thị.

 • previous
 • 1
 • next