Item Infomation


Title: Chuyển đổi số trong Thư viện ở Đại học Thuỷ lợi
Authors: Vũ Thị Thu Thủy
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Series/Report no.: Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021, tr.379-381
Abstract: Bài báo phân tích hiện trạng và từ đó đưa ra những giải pháp Thư viện cần thực hiện để đạt được mục tiêu trên. Bốn yếu tố cơ bản quyết định đến sự thành công trong công tác chuyển đổi số của Thư viện sẽ được phân tích là: nền tảng công nghệ; nguồn tài liệu; con người; không gian và dịch vụ thư viện.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11605
ISBN: 978-604-82-5957-0
Appears in Collections:Các bài báo của GV Trường ĐHTL
ABSTRACTS VIEWS

218

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11605.pdf
      Restricted Access
    • Size : 165,35 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.