Item Infomation


Title: Bài giảng Xác suất thống kê
Authors: Bộ môn Toán
Issue Date: 2022
Abstract: Xác suất thống kê là lĩnh vực toán học chuyên nghiên cứu về các quy luật của các đại lượng nhận một giá trị nào đó hoàn toàn ngẫu nhiên. Là một công cụ quan trọng cho kĩ sư trong việc đưa ra các kết luận khoa học khi chỉ có trong tay các quan sát thực tế hoặc các kết quả từ phòng thí nghiệm.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11668
Appears in Collections:BG - Toán-Lý-Hóa
ABSTRACTS VIEWS

2925

VIEWS & DOWNLOAD

1164

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11668.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,95 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.