Item Infomation


Title: Hệ sinh thái rừng ngập mặn trồng ven biển miền Bắc Việt Nam - Chức năng và dịch vụ
Authors: Nguyễn Thị Kim Cúc
Issue Date: 2022
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm: Chương 1. Hệ sinh thái rừng ngập mặn; Chương 2. Rừng ngập mặn trước tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động của con người; Chương 3. Chức năng và dịch vụ của rừng ngập mặn trồng ven biển miền Bắc Việt Nam.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11871
ISSN: 978-604-67-2317-2
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ sinh học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11871.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,58 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.