Item Infomation


Title: Quy hoạch môi trường làng nghề
Authors: Ngô Trà Mai (chủ biên)
Participants: Vũ Đức Toàn
Bùi Quốc Lập
Issue Date: 2017
Publisher: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Abstract: Nội dung cuốn sách này gồm: Các nội dung chính về làng nghề; Các khái niệm cơ bản về quy hoạch; Vấn đề làng nghề trong thời kỳ hội nhập là bảo tồn và phát triển; Phân loại hiện trạng chất lượng môi trường làng nghề và dự báo xu thế phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch môi trường làng nghề; Ví dụ cụ thể về một đồ án quy hoạch đã được thực hiện từ những giai đoạn 2006-2008 tại làng nghề Phùng Xá, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội).
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11874
ISBN: 978-604-913-624-5
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ sinh học
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11874.pdf
      Restricted Access
    • Size : 13,79 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.