Item Infomation


Title: Giáo trình Hóa học Đại cương
Authors: Đinh Thị Lan Phương (Chủ biên)
Participants: Hà Thị Hiền
Trần Thị Mai Hoa
Trần Khánh Hòa
Lê Thị Thắng
Lê Minh Thành
Issue Date: 2023
Publisher: Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giáo trình gồm 9 chương: 1. Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn; 2. Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; 3. Các trạng thái tập hợp của vật chất; 4. Các nguyên lý của Nhiệt động học; 5. Dung dịch; 6. Động hóa học; 7. Cân bằng hóa học; 8. Tính chất của acid, base và muối; 9. Điện hóa học.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12929
ISBN: 978-604-316-986-7
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ sinh học
ABSTRACTS VIEWS

1303

VIEWS & DOWNLOAD

343

Files in This Item:
Thumbnail
  • D12929.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,31 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.