Item Infomation


Title: Đánh giá việc sử dụng sách in của sinh viên Đại học Thủy lợi
Authors: Vũ Thị Thu Thủy
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Series/Report no.: Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2023, tr.352-354
Abstract: Bài báo này đánh giá hiệu quả sử dụng sách in của sinh viên Đại học Thủy lợi thông qua phân tích, so sánh số liệu lượt mượn sách của hai năm học 2018-2019 và 2022-2023.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13057
ISBN: 978-604-82-7522-8
Appears in Collections:Các bài báo của GV Trường ĐHTL
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13057.pdf
      Restricted Access
    • Size : 387,45 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.