Item Infomation


Title: Đánh giá sức chịu tải cọc khoan nhồi từ kết quả nén tĩnh tại hiện trường
Authors: Nguyễn Ngọc Thắng
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 83 (3/2023), tr.70-75
Abstract: Bài báo này dựa trên kết quả thí nghiệm nén tĩnh dọc trục cọc khoan nhồi tại một số công trình trong khu vực đất yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh để so sánh, đánh giá với giá trị sức chịu tải được tính toán từ các phương pháp lý thuyết khác nhau trong TCVN 10304:2014.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13099
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:2023
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13099.pdf
      Restricted Access
    • Size : 384,81 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.