Item Infomation


Title: Bài giảng Sinh thái môi trường nâng cao (Bài giảng cao học)
Authors: Nguyễn Thị Minh Hằng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Nội dung chính của cuốn bài giảng này bao gồm từ những kiến thức khái quát về hệ sinh thái, hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo đến các kiến thức nâng cao như mô phỏng hệ sinh thái môi trường bằng mô hình toán học, các chỉ thị sinh thái và phương pháp đánh giá sức khỏe của hệ sinh thái với các ví dụ nghiên cứu điển hình.
Description: 216 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13625
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ sinh học
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13625.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,81 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.