Item Infomation


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thong tỉnh Bắc Giang
Authors: Trần Văn Toản
Participants: Nguyễn Bình Dương
Issue Date: 2018
Publisher: Hội Thuỷ Lợi
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên nước - Hội Thủy lợi Việt Nam số 01, 01/2018
Abstract: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang (Ban Nông nghiệp Bắc giang) cũng nằm trong hệ thống các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu cần nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu phát triển xây dựng của đất nước trong giai đoạn hội nhập và bước vào kỷ nguyên cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Trong quá trình thực hiện công tác quản lý dự án, Ban Nông nghiệp Bắc Giang còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cần phát huy những kinh nghiệm, những ưu điểm, đặc biệt là cần nâng tầm khoa học và ứng dụng công nghệ trong quản lý dự án. Thông qua đánh giá thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Ban Nông nghiệp Bắc Giang, tác giả sẽ đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án cho Ban Nông nghiệp Bắc Giang.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8379
ISSN: 1859-3771
Appears in Collections:Các bài báo của GV Trường ĐHTL
ABSTRACTS VIEWS

103

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8379.pdf
      Restricted Access
    • Size : 358,24 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.