Item Infomation


Title: Tận dụng đá đào móng tràn để đắp đập chính công trình Cửa Đạt
Authors: Lê Văn Hùng
Participants: Trần Văn Toản
Đinh Thế Mạnh
Issue Date: 2007
Publisher: Hội Thuỷ Lợi
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên nước - Hội Thủy lợi Việt Nam 2007
Abstract: Việc xác định hệ số tận dụng đá khi khai thác ở mỏ hoặc khi đào móng công trình để đắp đập ở nước ta là một vấn đề thực sự khó khăn về mặt kỹ thuật, thống kê, đo lường, tổng kết các công trình thi công. Việc đưa ra được trị số hệ số tận dụng đá chính xác là việc làm rất khó khăn và phức tạp. Đặc biệt là việc đánh giá lượng đá tận dụng khi đào móng tràn Cửa Đạt.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8394
ISSN: 1859-3771
Appears in Collections:Các bài báo của GV Trường ĐHTL
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8394.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.