Item Infomation


Title: Giới thiệu phương pháp mới trong việc phân loại vùng cửa sông ven biển
Authors: Vũ Thị Thu Thủy
Participants: Nielsen, P.
Nghiêm Tiến Lam
Issue Date: 2014
Series/Report no.: Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2014, Kỷ niệm 55 thành lập Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Mục tiêu của bài báo này nhằm giới thiệu một phương pháp mới trong việc định lượng hóa phân loại cửa sông ven biển dựa trên quan điểm kết hợp giữa thủy động lực học và hình thái bờ biển. Phương pháp mới thể hiện được sự ảnh hưởng tương quan lẫn nhau của ba yếu tố tác động chính vào vùng cửa sông ven biển, nó làm giảm bớt những trường hợp nhầm lẫn do dùng phương pháp riêng biệt gây ra, đồng thời phản ánh đúng hơn sự làm việc thực tế của cả hệ thống.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8408
Appears in Collections:Các bài báo của GV Trường ĐHTL
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8408.pdf
      Restricted Access
    • Size : 558,61 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.