Item Infomation


Title: Ảnh hưởng của bố trí các thanh thép hình chữ I đến khả năng chịu lực của dầm thép-bêtông liên hợp
Authors: Vũ Thị Thu Thủy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2018, Bài 20, tr.62-64
Abstract: Bài báo giới thiệu phần mềm Abaqus để mô phỏng và đánh giá ảnh hưởng của việc bố trí các thanh thép hình chữ I gia cường đến khả năng chịu lực của dầm cho 4 trường hợp, gồm 2 thanh thép hình giống và khác nhau nhưng có cùng tổng tiết diện ở các vị trí khác nhau trong mặt cắt ngang dầm.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8411
ISBN: 978-604-82-2548-3
Appears in Collections:Các bài báo của GV Trường ĐHTL
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8411.pdf
      Restricted Access
    • Size : 180,32 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.