Item Infomation


Title: Nghiên cứu thực nghiệm dầm bê tông cốt thép chịu uốn đơn
Authors: Trần Văn Toản
Issue Date: 2016
Publisher: Hội Thuỷ Lợi
Citation: Tạp chí Tài nguyên nước, 2016
Abstract: Bài báo này giới thiệu chi tiết chương trình thực nghiệm để xác định hành vi và khả năng chịu lực thực sự của dầm bê tông cốt thép chịu uốn đơn. Nhất là hành vi chịu lực của dầm khi các vật liệu sau khi đạt đến biến dạng chảy dẻo và đến khi đứt gãy. Nội dung bài báo bao gồm mô tả dầm thí nghiệm, thiết bị, vật liệu, sơ đồ và quá trình thực nghiệm. Thí nghiệm này được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Kết cấu của Học viện Khoa học ứng dụng Quốc gia Rennes, Pháp (INSA de Rennes). Dầm thực nghiệm được giữ nguyên kích thước hình học mặt cắt và chiều dài, cũng như bố trí cốt thép phía trong dầm. Các dữ liệu đo đạc thu được sẽ được xử lý và phân tích để chỉ ra diễn biến truyền lực cơ học khi dầm chịu lực cho đến khi bị phá hủy
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8427
ISSN: 1859 - 3771
Appears in Collections:Các bài báo của GV Trường ĐHTL
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8427.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.