Item Infomation


Title: Phân tích giới hạn kết cấu hệ thanh phẳng bằng phương pháp gia tải từng bước
Authors: Vũ Thị Thu Thủy
Issue Date: 2001
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Series/Report no.: Nội san khoa học Trường Đại học Thuỷ Lợi, 2001
Abstract: Phân tích giới hạn kết cấu hệ thanh phẳng bằng phương pháp gia tải từng bước dựa trên cơ sở định lý tĩnh kết hợp với phương pháp PTHH và giải theo chuyển vị. Kết cấu hệ thanh được mô hình hoá thành tổng các phần tử thanh có liên kết đàn hồi tuyến tính ở hai đầu tại các vị trí có liên kết mềm và tại các mặt cắt của khung có thể xuất hiện các khớp dẻo (mặt cắt tại vị trí có lực tập trung và tại các nút khung)
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8431
Appears in Collections:Các bài báo của GV Trường ĐHTL
ABSTRACTS VIEWS

96

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8431.pdf
      Restricted Access
    • Size : 407,21 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.