Item Infomation


Title: Data mining: Bài giảng môn học Khai phá dữ liệu
Authors: Đặng Thị Thu Hiền
Nguyễn Huy Đức
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Giới thiệu cho người học tổng quan về các quá trình khám phá tri thức, khai phá dữ liệu, và quá trình tiền xử lý dữ liệu. Giới thiệu cho người học giá trị lợi ích mà khai phá dữ liệu đóng góp trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau. Trình bày các giải thuật và kỹ thuật chính trong giai đoạn tiền xử lý dữ liệu. Trình bày các giải thuật và kỹ thuật khai phá dữ liệu chính gồm: hồi qui dữ liệu, phân loại/lớp dữ liệu, gom/phân cụm dữ liệu, và phân tích kết hợp – tương quan (luật kết hợp) Tạo khả năng cho người học ứng dụng kỹ thuật KPDL cho các ứng dụng và loại dữ liệu khác nhau
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8467
Appears in Collections:BG - Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

1916

VIEWS & DOWNLOAD

526

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8467.pdf
      Restricted Access
    • Size : 123,17 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.