Item Infomation


Title: Bài giảng môn Giải tích hàm nhiều biến
Authors: Nguyễn Hữu Thọ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: Hệ tọa độ trong không gian ba chiều. Mặt cong; Đạo hàm riêng; Đạo hàm có hướng, đạo hàm hàm hợp, đạo hàm hàm ẩn; Đạo hàm hàm hợp. Giới thiệu phương trình đạo hàm riêng; Bài toán giá trị cực đại và cực tiểu; Cực trị có điều kiện; Tích phân bội hai; Tích phân bội hai trong tọa độ cực; Tích phân bội ba; Đổi biến trong tích phân bội ba; Tích phân đường trong mặt phẳng; Định lý Green; Tích phân mặt và định lý phân nhánh; Tổng kết môn học. Đọc điểm quá trình
Description: Đây là bài giảng môn Giải tích hàm số nhiều biến dành cho sinh viên năm thứ nhất của các Khoa Công trình, Khoa Công nghệ thông tin và một số ngành khác của Trường đại học thủy lợi.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9251
Appears in Collections:BG - Toán-Lý-Hóa
ABSTRACTS VIEWS

858

VIEWS & DOWNLOAD

379

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9251.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,81 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.