Browsing by Author Lê Văn Chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • SH


  • Authors: Lê Văn Chính;  Advisor: -;  Participants: Ngô Thị Thanh Vân (2019)

  • Đặc điểm, tình hình chung của xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; Nguyên tắc và nội dung phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực thủy lợi, giao thông và xây dựng dân dụng; Một số vấn đề về vốn sản xuất và quản lý vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng; Phương pháp xác định và quản lý chi phí theo các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng

  • SH


  • Authors: Lê Văn Chính;  Advisor: -;  Participants: Ngô Thị Thanh Vân (2019)

  • Đặc điểm, tình hình chung của xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; Nguyên tắc và nội dung phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực thủy lợi, giao thông và xây dựng dân dụng; Một số vấn đề về vốn sản xuất và quản lý vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng; Phương pháp xác định và quản lý chi phí theo các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng

  • BB


  • Authors: Lê Văn Chính;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

  • Bài báo này phân tích thực trạng thể chế, chính sách về an ninh nguồn nước của 12 nước trên thế giới lựa chọn theo các tiêu chí (i) chỉ số căng thẳng nguồn nước; (ii) thể chế và chính sách hiện hành, (iii) ở các vùng, châu lục khác nhau. Kết quả cho thấy, đảm bảo an ninh nguồn nước cần một hệ thống pháp lý, tổ chức quản lý hiệu quả, các chính sách phù hợp về đầu tư, tài chính và quản lý. Đây là những bài học có giá trị được đề xuất cho Việt Nam vận dụng trong quản trị nguồn nước quốc gia.