Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
 • SH


 • Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng;  Advisor: -;  Participants: - (2018)

 • Giới thiệu về hệ thống thông tin trong quản lý. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Hệ thống thông tin: tài chính, marketing, sản xuất kinh doanh, nguồn nhân lực, tích hợp trong kinh doanh, thương mại điện tử trong kinh doanh, tự động hóa văn phòng. Quy trình phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức.

 • LT


 • Authors: Nguyễn Thiện Dũng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Bài giảng gồm: Chương 1 – Giới thiệu về hệ thống thông tin trong quản lý; Chương 2 – Hệ thống hỗ trợ ra quyết định; Chương 3 – Hệ thống thông tin tài chính; Chương 4 – Hệ thống thông tin Marketing; Chương 5 – Hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh; Chương 6 – Hệ thống thông tin nguồn nhân lực; Chương 7 – Hệ thống thông tin tích hợp trong kinh doanh; Chương 8 – Hệ thống thông tin thương mại điện tử trong kinh doanh; Chương 9 – Hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng; Chương 10 – Quy trình phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức

 • LT


 • Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung phần I: Chương 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 2: Phương pháp xây dựng các nội dung của dự án xây dựng ; Chương 3: Phân tích, so sánh lựa chọn phương án của dự án xây dựng; Chương 4: Thẩm định dự án

 • previous
 • 1
 • next