Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-3 of 3 (Search time: 0.027 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Ngô Lê An;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1. Mở đầu; Chương 2. Giới thiệu về thống kê trong TV; Chương 3. Mưa; Chương 4. Tổn thất; Chương 5. Dòng chảy; Chương 6. Dòng chảy ngầm

 • LT


 • Authors: Ngô Lê An;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Các khái niệm chung; Các kiến thức cơ bản về thuỷ văn học; Thuỷ văn học trong Quản lý tài nguyên nước; Thuỷ văn học trong Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; Các kỹ năng cần thiết của một kỹ sư thuỷ văn Cơ hội nghề nghiệp ngành Thuỷ văn học

 • LT


 • Authors: Hoàng Thanh Tùng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Chương I: Ðô thị hoá và vấn đề thoát nuớc đô thị; Chương II: Phân tích tính toán mưa; Chương III: Tính toán tổn thất nuớc mưa; Chương IV: Dòng chảy trên lưu vực đô thị; Chương V: Mạng luới thoát nuớc; Chương VI: Mô hình toán thoát nuớc đô thị

 • previous
 • 1
 • next