Browsing by Author Lê Văn Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • SH


  • Authors: Lê Văn Hùng;  Advisor: -;  Participants: Lê Thái Bình (2021)

  • Nội dung chính của bài giảng gồm: Quản trị kỹ thuật trong thực tiễn; Đề phòng thất bại trong quản lý; Các vấn đề trong thay đổi nghề nghiệp; Chuyên gia kỹ thuật trở thành nhà quản lý;Kỹ thuật quản lý cho kỹ sư và nhà khoa học; Đào tao chuyên gia kỹ thuật làm quản lý.

  • SH


  • Authors: Lê Văn Hùng;  Advisor: -;  Participants: Lê Thái Bình (2021)

  • Nội dung chính của bài giảng gồm: Giám đốc cần biết các nguyên tắc căn bản; Quản lý khi không có thực quyền - Các nhóm dự án và các nhóm chức năng chéo; Phát triển kỹ năng xây dựng công ty; Kế hoạch và chiến lược; Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề; Phát triển ky năng kiểm soát và đánh giá; Đo lường và đánh giá hoạt động kỹ thuật và R & D; Giám đốc phải coi trọng quản lý chất lượng.

  • BB


  • Authors: Lê Văn Hùng;  Advisor: -;  Participants: Trần Văn Toản; Đinh Thế Mạnh (2007)

  • Việc xác định hệ số tận dụng đá khi khai thác ở mỏ hoặc khi đào móng công trình để đắp đập ở nước ta là một vấn đề thực sự khó khăn về mặt kỹ thuật, thống kê, đo lường, tổng kết các công trình thi công. Việc đưa ra được trị số hệ số tận dụng đá chính xác là việc làm rất khó khăn và phức tạp. Đặc biệt là việc đánh giá lượng đá tận dụng khi đào móng tràn Cửa Đạt.